Ulykke frilanser, er kunden forpliktet

Høyesterett avgjort i 2012 at som en selvstendig næringsdrivende i en ulykke på arbeidsplassen, kan holdes ansvarlig enn klienten. Dette er en svært viktig beslutning som kan få store konsekvenser for både selvstendig næringsdrivende og kunder. Selvstendig næringsdrivende var dommen da den ble forbudt dem, og hvis noe skjedde, måtte de selv bære konsekvensene.

Høyesterettsdom i sak Allspan

Høyesterett avgjort i 2012 at Allspan er ansvarlig for skaden som hadde lidd en selvstendig næringsdrivende i utførelsen av sine plikter i selskapet. Mannen ble leid inn av Allspan i 2005 for reparasjon en maskin på et annet selskap. Mannen var det en ulykke, og endte opp i en spinnende propell. Han måtte derfor gå glipp av en halv etappe. Allspan sa ikke å være ansvarlig, fordi selvstendig næringsdrivende jobbet for egen regning og risiko. Videre har selskapet funnet ut at den selvstendig næringsdrivende selv, men bør ha forsikring. Retten og retten fant det også, men Høyesterett ganske annerledes. Hvem spurte mannen i det samme, og dermed endre mye for selvstendig næringsdrivende som jobber en ulykke. Som arbeidere og vikarer er selvstendig næringsdrivende fra utsagnet nå ansvarlig for skader påført av entreprenøren i utførelsen av sine plikter.

Når et selskap er ansvarlig som en selvstendig næringsdrivende har en ulykke?

Forresten, skal et selskap ikke være ansvarlig i alle tilfeller som en innleid selvstendig, har det en ulykke. Det må være arbeid som kan gjøres ved at en ansatt i selskapet. For eksempel vil et byggefirma som ansetter arbeidstakere ferdigstille arbeidet som eget personell bør utføre godt. I tillegg også, vilkårene for interesse. En innleid selvstendig næringsdrivende på et stillas som ble satt ned av selskap som ansetter ham, er avhengig av arbeidsforholdene at selskapet dermed skaper. Det skjer noe med ham, så det aktuelle selskapet derfor ansvarlig. En butikk eier ansetter en mekaniker til en murvegg, da den selvstendig næringsdrivende i dette tilfellet ansvarlig. Butikkeieren er til syvende og sist ikke er en ekspert på området murvegger eller stillas. I så fall justere selvstendig næringsdrivende det selv.

Privat er heller ikke ansvarlig

Dessuten kan en person ikke holdes ansvarlig som en selvstendig næringsdrivende får vondt. Også her igjen ideen om at en person har ingen forståelse for arbeidet med å gjennomføre et selvstendig, det gjelder og kan derfor ikke holdes ansvarlig.

Uavhengig, er det bedre beskyttet av dommen

Det økende antall selvstendig næringsdrivende er bedre beskyttet av regelen enn de var før. Med vedtaket ble klart at Høyesterett finner at arbeidslover bør også gjelde for selvstendig næringsdrivende. Tidligere, selv vikarer ubeskyttet, men også for dem, er selskapet nå faktisk er ansvarlig hvis noe skjer med dem på arbeidsplassen.

Assail

Et selskap ansvarlig for å bli levert av en selvstendig næringsdrivende arbeidstaker som har hatt en ulykke kan utfordre forpliktelsen. I så fall må selskapet vise at han har oppfylt sin plikt til å sørge for gode arbeidsforhold. Rektor må dessuten bevise meg selv at selvstendig næringsdrivende har opptrådt forsettlig eller var bare uvøren. Det er ikke annerledes enn med fast ansatte eller vikarer.

Selvstendig næringsdrivende som ønsker å spørre sin rektor ansvarlig

En selvstendig næringsdrivende arbeidstaker som har hatt en ulykke, og derfor blir uføre, kan derfor sende inn et krav. Dette bør være gjennom normale innkaller forhandlingene for øvrigheten. Det er en foreldelsesfrist på fem år. Dette beregnes fra den dag selvstendig næringsdrivende arbeidstaker har blitt uføre. Alle som ønsker kan dermed engasjere en advokat eller hans juridiske utgifter assurandør eller en personskade advokat. Så ?? n prosedyren tar ca seks måneder til ett år å fullføre. Krav kan beløpe seg til store summer, kjører inn tønnene euro ?? s.
(0)
(0)

Kommentarer - 0

Ingen kommentarer

Legg en kommentar

smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile
Tegn igjen: 3000
captcha