Spare til et hus

Bankene er ikke lenger villig til å gi en høy boliglån i forhold til inntekt. Det vil bli spart i fremtiden for å kjøpe et hus. I Nederland i vanlig å låne opp når du kjøper et hjem. Eventuelle underskudd vil bli supplert av besparelser. Slow er tenkning om å endre. Felle boligprisene begynner vi i økende grad klar over at et boliglån er rett og slett et lån som må tilbakebetales. Hvis boliglån er større enn verdien av boliglån, er huset unsaleable. I tillegg virker også regulering av boliglån å bli stadig mer begrenset. Et boliglån vil dermed bli dyrere.

Spare til et hus i stedet for å låne opp

Det er urealistisk å anta at det er mye å bli spart at ingen boliglån er mer hensiktsmessig, men i fremtiden vil en økende andel av kjøpesummen av en bolig må være oppfylt fra egne ressurser. Bankene er fortsatt villig til å gi boliglån overstiger verdien av huset, men det vil trolig endre seg i fremtiden.

Hvor mye bør lagres for et hus?

Høyden av den mengde som er nødvendig er svært avhengig av mengden av kjøpesummen hvor et hus skal kjøpes. Det er lurt å etablere en minimumskapital er tilstrekkelig til å betale for de ekstra kostnadene. En høy andel av besparelsene vil gjøre det lettere å få et boliglån.

En bygning ved siden av kapital til å betale husleie

Forretter som bor i et leid hus dyrt, ikke eller knapt vil være i stand til å bygge en evne til å tillate kjøp av et hus. Egentlig ønsker de å kjøpe sitt eget hjem for å redde de høye husleie, men fordi de nå leie for dyrt, kan de ikke bygge sin egen evne til å kjøpe en bolig. Det vil ikke være mulig for alle å bygge opp kapital. Det må spare for å kjøpe et hjem vil hovedsakelig påvirke forretter på boligmarkedet.

Lagre i huset

Huseiere kan lagre i sitt hjem før du kjøper et annet hjem. Ved å betale ekstra av under begrepet av boliglån, øker du verdien av huset. Ved avhending, kan du samle inn og bruke egenkapital til å kjøpe et annet hjem. Om de pengene du investerer i hjemmet ditt du må betale noe skatt på kapitalgevinster. Ved salg, er merverdien losset. En ulempe med denne metoden for sparing er at egenkapitalen som kreves for å bli reinvestert i nyervervede eiendommen. En annen ulempe at du må vurdere er at av verdi bør brukes før du har rett til sosialhjelp. En merverdi på over ?? 40 000 er fritatt, men antallet må brukes for å leve.

Forretter trenger å spare, må overføre elevene betale ekstra

Besparelsene vil bli stadig viktigere i fremtiden når man skal ønske å kjøpe et hjem. De tider da bankene er villige til å gi ekstra boliglån for de ekstra utgifter og hjem forbedringer er over. Bankene har lært av finanskrisen.
(0)
(0)
Neste artikkel Pyracantha

Kommentarer - 0

Ingen kommentarer

Legg en kommentar

smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile
Tegn igjen: 3000
captcha