Rutineorientert tilnærming til lærende organisasjon

Rutinen orientert tilnærming utviklet av mars & Olsen og videreutviklet av Levitt & March og Simon. Rutinen orientert tilnærming, består av fire sentrale komponenter. Tilnærmingen kan brukes som et perspektivriss for å se på den lærende organisasjon. De to første kjernekomponenter, rutiner og organisasjons minne, utviklet av Levitt og mars. Deretter Simon her begrepet begrenset rasjonalitet lagt. Den endelige kjernekomponent, leerdeficiënties, er utviklet av mars & Olsen.

Rutiner

Den første kjernekomponent er rutiner. Rutinen orienterte tilnærmingen forutsetter at atferd i en organisasjon er basert på rutiner. Rutiner er handlinger fra fortiden, som er lagret i minnet organisasjonen. Rutiner brukes til å utføre en bestemt oppgave som effektiv og effektiv som mulig. Rutiner er uavhengige av de personene som utfører rutinen.

Organisasjons minne

Organisasjons minne er den andre kjernekomponent. Medlemmer av en organisasjon lagre sine erfaringer og dele den med andre kolleger ?? s, som er bedriftens minne. Minnet om en organisasjon er en samling av produksjon. Prosessen med omskolering og opplæring er en del av den organisatoriske hukommelsen. De ansatte er stadig viktigere som mer og mer minne er lagret i hodet av ansatte. Dette gjør det svært skjøre minne organisasjon. I en omorganisering, kunne den organisatoriske minnet gå tapt, fordi minnet er lagret på enkeltpersoner. Det er viktig å ha gode verktøy her, så det er ingen tap av kunnskap.

Begrenset rasjonalitet

Simon introduserte begrepet begrenset rasjonalitet, som er den tredje kjernekomponent. De to betingelsene for rasjonell beslutning er: 1) du må ha full informasjon om alle alternativene, og 2) du trenger å vite alle konsekvenser av disse alternativene. Simon, men at vi er begrenset rasjonelle. Vi kan ikke vite alt, og ikke oppsøke alternativer. Det finnes ulike atferdsmessige strategier, hvorav den ene er tilfredsstillende. Dette betyr at du lete blant alternativene til et akseptabelt alternativ er funnet. Dette er i kontrast med full rasjonelle hvori den aller beste løsningen er funnet.

Leerdeficiënties

Den endelige kjernekomponent er leerdeficiënties. March og Olsen beskrive et utvalg syklus av en organisasjon, og syklusen leerdeficiënties som dette valget innebærer. Dette valget syklus består av fire trinn.
 • Oppførselen til enkeltpersoner er påvirket av deres preferanser.
 • Valgene i organisasjonen er påvirket av oppførselen til enkeltpersoner.
 • Valgene av organisasjonen påvirker reaksjonen av miljøet.
 • Miljøet påvirker preferansene til den enkelte.

 • I dette valget syklusen kan oppstå fire leerdeficiënties, nemlig: rolle-læring, onlooking lære overtroisk læring og læring i henhold tvetydighet.
  • Role-læring innebærer å lære et individ har ingen innflytelse på hans oppførsel. Dette er fordi han er bare opptatt av sin egen rolle og bare vil lagre informasjon om sin egen rolle.
  • Onlooking lære innebærer en individuell handling påvirker ikke den organisatoriske tiltak. Når et individ lærer noe, er dette ikke overføres til resten av organisasjonen.
  • Overtroisk læring skjer når effekten av det å lære finner sted, men er ikke anerkjent eller er feil merket.
  • Læring etter tvetydighet betyr at enkeltpersoner tildele en annen betydning for visse hendelser. Hendelser blir tolket ulikt av alle.
  (0)
  (0)

  Kommentarer - 0

  Ingen kommentarer

  Legg en kommentar

  smile smile smile smile smile smile smile smile
  smile smile smile smile smile smile smile smile
  smile smile smile smile smile smile smile smile
  smile smile smile smile
  Tegn igjen: 3000
  captcha