Rettighetene til europeiske borgere

Den 29. juni 2004 direktiv 2004/38 kraft. Direktivet inneholder grunnleggende rettigheter som har borgere av EU og at de kan ringe direkte. I tillegg til dette direktivet inneholder også traktaten om funksjonen av EU, noen av de rettigheter som EU-borgere kan påberope. Et utvalg av de viktigste rettighetene vil bli diskutert her, med en vekt på rett til opphold i en annen medlemsstat.

EU statsborgerskap

Rettighetene etter direktivet og TFEU gjelder bare for EU-borgere. Når man er en EU-borger?
Art. 20 punkt 1 TFEU gir ?? Statsborgerskap of the Union er innstilt. Union statsborger er enhver som innehar statsborgerskap i en medlemsstat. Statsborgerskap i unionen skal komme i tillegg til nasjonale statsborgerskap, men erstatter ikke det. ??
Det kan oppnås på at alle som er statsborger i en medlemsstat er også en EU-borger. Staten selv og dermed avgjør hvem som blir hennes nasjonalitet, så den som borger og EU-borger. I sak C-135/08 Rottman fastsetter retten en medlemsstats er noen til å gi eller ikke deres nasjonalitet underlagt EU-retten. Et oppdrag eller utvisning av egne statsborgere må derfor være forholdsmessig.

EU-rettigheter

Noen rettigheter EU-borgere:
 • Retten til å reise fritt innen territoriet til medlemsstatene og å bo og å ta sin familie;
 • Å leve, arbeide og studere der;
 • Aktiv og passiv stemme øvelse i vertslandet;
 • Å bli behandlet på samme måte som borgere av vertslandet.

Rett til opphold i en annen medlemsstat

Art. 6 av direktiv 2004/38 fastsetter at Union borgere har rett til inntil tre måneder for å holde seg på territoriet til en annen medlemsstat uten noen vilkår eller formaliteter andre enn kravet om å ha et gyldig identitetskort eller et gyldig pass.
Å bli lenger enn tre måneder er noen begrensninger. Det skilles mellom tre forskjellige typer mennesker, se art. 7-direktiv 2004/38:
 • Yrkesaktive: de som er ansatt eller selvstendig næringsdrivende i vertslandet. For denne gruppen av personer er ingen forutsetninger;
 • Studenter: de må gi en forsikring om at de har nok penger, har helseforsikring og er registrert i en studie.
 • Yrkesaktive person som ikke faller inn under de nevnte kategoriene. Vilkårene for dem er at de må ha helseforsikring og også om 'tilstrekkelige ressurser "bør ha for å hindre dem eller deres familie under oppholdet bæres av sosialhjelp system i vertslandet.

 • ?? Tilstrekkelige ressurser ??

  Hvor mye er nok, kan det ikke uttrykkes i et fast beløp, men avhenger av personlige forhold av vedkommende.
  I sak ble C-398/06 C v EN klart at det ikke kan bli bedt om en lønn og i sak C-408/03 C v VÆRE var fast bestemt på at det ikke vil ha til sine egne penger, er det legitimt at noen du betaler.
  Hvis du ikke har tilstrekkelige ressurser til enhver tid, og du gjør en appell til det sosiale hjelpeapparatet ikke automatisk fører til et vedtak om bortvisning, direktiv 2004/38).

  Proporsjonalitet

  Domstolen skal gjennomgå vilkårene i direktivet og reglene i TFEU, til spørsmålet om regelen er eller ikke er forholdsmessig i en konkret sak. Reglene er som det var i utgangspunktet, men hvis konsekvensene av en streng anvendelse av disse reglene fører til disproportionality må de disapplied. Dette følger av en rekke forhold, blant annet C-413/99 Baumbast. Saken gjaldt en familie av innvandrere uten tilstrekkelig helseforsikring. Fordi hun derfor ikke oppfyller vilkårene for opphold gyldig, de oppholdt seg ulovlig i prinsippet i vertslandet. Domstolen avgjort at fører en streng anvendelse av reglene i direktivet til disproportionality fordi de ikke var en byrde for vertslandet.

  Formaliteter

  I henhold til Art. 8-direktiv 2004/38 gir medlemsstatene til de som bor kreve en firmaattest i sitt land. Dette kan sees som bolig og ikke som bolig. Du kan lande derfor ikke bli deportert hvis du ikke har en. Reglene for opphold gyldig tross alt stå i kunst. 7 i direktiv 2004/38.
  Art. 25 Direktiv 2004/38 gir dermed et oppholdskort er forut på ingen som vilkår for utøvelse av en rettighet eller gjennomføring av en administrativ formalitet, som påstanden om rettighets andre former for bevis tillatt.
  (0)
  (0)

  Kommentarer - 0

  Ingen kommentarer

  Legg en kommentar

  smile smile smile smile smile smile smile smile
  smile smile smile smile smile smile smile smile
  smile smile smile smile smile smile smile smile
  smile smile smile smile
  Tegn igjen: 3000
  captcha