Marketing Strategy: Verdi stillinger Treacy og Wiersema

Verdien av Treacy og Wiersema posisjon modellen er en velkjent metode for å velge en strategi for en organisasjon. Modellen forutsetter at organisasjoner trenger for å utmerke seg i de områdene der de er gode på. Når organisasjoner er flinke til kunderelasjoner bør dette forholdet bli enda bedre. Det er i henhold til Treacy og Wiersema verdi tre posisjoner kostnadslederskap dvs. drift, kunde partnerskap dvs. kundenærhet og produkt ledelse dvs. produktet lederskap.

Modellen: Verdi stillinger Treacy og Wiersema

Treacy og Wiersema kommer med tre verdiposisjoner, som kan gjelde for hele organisasjonen, eller for noen små forretningsenheter. Treacy og Wiersema gå videre fra den samlede verdien av et produkt eller tjeneste. Derfor, ikke bare prisen, for eksempel, av viktighet, men også de krefter som må gjøres for å kjøpe et produkt. Basert på denne visningen av produkter og tjenester Treacy og Wiersema har utviklet følgende tre verdi stillinger:

Kostnadslederskap dvs. god drift

På bekostning ledelse strategi Treacy og Wiersema organisasjonen må finne en kombinasjon av pris, kvalitet og kjøp bekvemmelighet som er uovertruffen av noen konkurrent. Forskjellen med Porter ?? s konkurransestrategier er at ikke bare kostnadene og salgspris er viktig. En organisasjon som bruker denne strategien er ikke bare nyskapende eller bedre relasjoner med kundene. Et godt eksempel på et selskap som følger denne strategien er Aldi. Poenget med denne strategien for å sikre at de interne og eksterne prosesser er riktig justert, slik at kostnadene er lave og kvaliteten høy. Dette er ofte oppnås ved organisasjoner ved å standardisere handlinger og produkter.

Produktet lederskap dvs. produkt lederskap

Denne strategien skal sikre at organisasjonen flyttet sine grenser basert på produktet. Organisasjonen må prøve å finne ut hva forbrukerne vil fortsatt forbløffe. Det må investeres i FoU og organisasjonen må være svært fleksibel og til å reagere raskt. Målet er å sette et produkt så bra som mulig, noe som er svært høy kvalitet og nyskapende. Når det byråkrati innenfor eenorganisatie dominerer denne prosessen kan bli forsinket.

Kunder Samarbeid dvs. kundenærhet

Det er viktig å fastsette forholdet til kunden. Hensikten her er å bygge et nært forhold til alle kunder. Som holder kundene lojale til organisasjonen. Kundenes behov med tjenesten for salg og ettermarked service er sentrale her. Customer relationship management her er et veldig nyttig verktøy. Kulturen i selskapet må være åpen for langsiktige relasjoner med kundene.
Bedrifter som bruker modellen av Treacy og Wiersema å definere sin strategi, for å sikre at de utfører i hvert fall på et grunnleggende nivå i alle tre verdi stillinger. I tillegg må selskapet utmerke seg i en av strategiene. Bedriften kan velge en strategi for hver SBU eller en strategi for hele organisasjonen. Ved valg av strategi må ta hensyn til ledelseskultur i selskapet. Sørg for at kulturen passer med strategien om å sørge for at kulturen er først justeres til den valgte strategien. Når strategien fungerer prøve de gode poengene, for eksempel kundepartnerskapsforhold, enda bedre og la poengene utføre gjennomsnittlig alene.
(0)
(0)

Kommentarer - 0

Ingen kommentarer

Legg en kommentar

smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile
Tegn igjen: 3000
captcha