Hvordan skrive en anbefaling sammendrag

Bestemme hva synes å være en anbefaling Oppsummert er et tema som for noen elever kan være svært vanskelig. Studenter ofte gjør den store feilen å få noen ting fra rapporten, hva som faktisk hører til i sammendraget.

Forskning

Det er mange studenter som har å gjøre en forskning i studiet av en bestemt sak eller emne. Sammenheng, kan de bruke forskjellige metoder for å oppnå resultater med hensyn til sin forskning. Resultatene og funnene vil bli registrert og beskrevet disse metodene. Viser en skriftlig konklusjoner og anbefalinger.

Formulere SMART

Før en undersøkelse, er det viktig å få klart hva studenten forventes. Hva forskning er og hva kunden forventer fra dem. Gjennom å utarbeide en handlingsplan må bli vist hvordan de vil fungere og hvilke metoder de vil bruke. Metodene og aktiviteter vil måtte bli formulert på SMART plan. SMART står for spesifikke, målbare, oppnåelige, realistiske og tidfestede. Dette betyr at de metoder og operasjoner må være i samsvar med disse kravene.
Deretter blir en start laget i undersøkelsen. Hvis du trenger å sette opp en rådgivende rapport i en gruppe, så et godt samarbeid mellom studentene er avgjørende. Man må bruke egnede forskningsmetoder og ressurser for å oppnå suksess. Alle resultater må inkluderes i den rådgivende.
Etter å ha satt alt på papir, er det ment at disse studentene skal skrive en anbefaling sammendrag. Ofte disse elevene ikke vet hvor du skal begynne. Hovedformålet med en anbefaling oppsummering er at du kan lese i denne oppsummeringen hva som har blitt utviklet i resten av rapporten. Det er faktisk en form for hurtigstart som skal informere leseren om innholdet i rapporten.

Råd Oppsummering

Oppsummert er det råd konsist forklart hvilke resultater som er oppnådd og hvordan eleven kom med denne informasjonen. Her kan vi tenke på metoden som ble brukt av studenten brukt under etterforskningen. Dette gir en elev, slik at han eller hun eksempel ved hjelp av et spørreskjema, litteratur, eksperiment og så noen informasjon har blitt fremskaffet.

Konklusjon

Kort sagt, forteller råd sammendraget hvordan etterforskningen ble til, hvilke metoder er toepgepast hva etterforskningen har gitt informasjon og hvilke tiltak som kan iverksettes. Etter å ha lest det abstrakte råd, er det mulig for leseren å få omfattende informasjon om påstandene, og hvordan man har kommet til informasjonen. Dette kan derfor lese hele rapporten.
Så det er viktig for studenten å avgjøre hva som vil bli plassert i sammendraget råd. Leseren skal kunne få et bilde i sammendraget av de viktigste spørsmålene som er nevnt i rapporten.
(0)
(0)

Kommentarer - 0

Ingen kommentarer

Legg en kommentar

smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile
Tegn igjen: 3000
captcha