Hva gjør inflasjon for økonomien?

I 2010 har inflasjonen økt flere land. Vanligvis folk er enige om at inflasjonen skal være så lav som mulig, men hvorfor er det så viktig? Vi vet alle at prisene stiger i inflasjonen. Pengene er verdt mer. Inflasjonen er spesielt viktig i forholdet mellom landene.

Hva er inflasjon?

Inflasjon er et vanskelig begrep fordi vi har ulike former for inflasjon, men også det er vanskelig å lage gode sammenligninger mellom land for å se hvor høy inflasjon egentlig er. Når pengemengden øker, mens det ikke er noen økning i produksjonen på tvers av staten da vil øke prisene på grunn av en økning i etterspørselen etter varer. Prisen stiger reduserer kjøpekraften til innbyggerne, de har mindre å rutte med.
Vi har ulike typer av inflasjon:
  • prisvekst
  • kostnadsvekst
  • lønnsvekst
  • monetær inflasjon

Svakt
Vi snakker om inflasjon hvis det skjer en økning i det generelle prisnivået. Resultatet er en reduksjon i verdien av penger ved prisøkninger.
Kostnadsvekst
Vi snakker om det som de stigende kostnadene for produksjon, f.eks. Som å øke prisen på råvarer. Disse kostnadene er overlevert for å oppnå samme resultat. Dette kan ha effekt av en reduksjon i spørsmålet om tap av konkurranseevne. Tenk på de økte oljepriser og bensinpriser ved Shell. Andre selskaper fulgte raskt etter.
Arbeidskraft koster Inflasjon
Når lønningene stiger raskere enn prisene vi har å forholde seg til lønnsvekst. Når lønnskostnader av et produkt, og denne økningen vil bli reflektert i prisen. Betal øke med økende produksjonen vil ikke påvirke inflasjonen. Det er alltid denne spenningen mellom arbeidsgivere som ønsker å opprettholde sin fortjeneste og arbeidstakere som ønsker å bevare sin kjøpekraft. Regjeringen kan spille en rolle f.eks. Ved å øke merverdiavgifts eller særavgifter. Når disse kostnadene er overlevert i salgsprisen inflasjon oppstår.
Dette er et rent økonomisk begrep som brukes når pengene forsyning øker.

Keynes 'visjon om utvikling av inflasjon

Teoriene til Keynes har brukt mange år av stor betydning i økonomien. Svakt Keynes, ifølge forekomme som et resultat av endringer i tilbud og etterspørsel. Han sier at prisøkningene vil følge av økt etterspørsel etter varer og tjenester på en uendret eller redusert tilbud. Vi har sett på slutten av forrige århundre når økonomien var blomstrende og prisene økte. Bedrifter kan gjøre stor fortjeneste. Dessuten mener Keynes at når plutselig noe skjer, f.eks. En oljekrisen da man vil prøve å passere de ekstra kostnadene på andre av prisøkninger. Disse vil gjøre det samme å skape en lønns-prisspiral.

Monetaristisk visjon

Den monetaristisk syn sier at inflasjonen kan unngås bare ved å dempe pengemengden. Fighting inflasjon gjøres best ved å heve renten med sentralbanker.

Østerrikske skolen

Inflasjonen er sett på som en økning i pengemengden. Prisøkninger blir sett på som et resultat av økningen i pengemengden. Her skilles det ikke mellom penge inflasjon og prisstigning. Den østerrikske skole mener at inflasjonen kan bare bekjempes ved å returnere til gullstandarden.
Se også i artikkelen vi kommer til å returnere til gullstandarden

Målingen av inflasjons

Inflasjonen målt ved konsumprisindeksen. En liste er laget av produkter, vekter og deres prisindeksen. Endringene er registrert av Statistisk Sentralbyrå.
Og her ligger kjernen av mange problemer. Faktisk kan matvareprisene har en helt annen økning enn for råvarer eller prisene på husene. Ettersom det finnes flere indekser, kan man legge til eller fjerne noen artikler og så det kan være et annet bilde. For eksempel, har Belgia i indeksen for helse ekskludert sigaretter. Denne indeksen er derfor utsatt for manipulasjon.

Noen tall fra eurosoneland ved utgangen av 2010

I disse tallene, er det godt å vite at hvert land skal utarbeide sin egen liste. Det er derfor ikke de samme produktene og diensten.Wanneer man leser i avisen at Spania tariffer for elektrisitet og gass øker, henholdsvis. 9,8% og 11%. så dette bør gjenspeiles i tallene for de neste månedene. I Nederland, telefon og Internett dyrere og over brennstoffet.
I en normal inflasjon på rundt 2%, kan forbrukerne kjøpe varer, og dermed vil ikke vente så prisene blir dyrere i fremtiden. I et land investorer ikke ønsker å investere for høy inflasjon. Hvis situasjonen blir helt ut av hånden den mister tilliten til valutaen og deretter en situasjon kan oppstå, for eksempel i Argentina, hvor inflasjonen steg til 3000% og folk mistet sparepengene sine.
(0)
(0)

Kommentarer - 0

Ingen kommentarer

Legg en kommentar

smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile
Tegn igjen: 3000
captcha