Hva er BISL i?

BISL er en prosessmodell som brukes for profesjonell utvikling av funksjonell ledelse. Den funksjonelle ledelse er ansvarlig for å opprettholde funksjonaliteten av informasjonssystemet. Forkortelsen BISL står for Business Information Services Library. Dette er faktisk et rammeverk av prosesser som guide kan opprettholdes, for eksempel funksjonelle ledere. I BISL prosesser inkludert å holde informasjonen under kontroll. De tre følgende prosesser er strategiske: taktiske prosesser, driftsprosesser og strategiske prosesser. En profesjonell måte vedlikehold og administrasjon, kan selskapene bedre beholde sitt grep om IKT og bedre forvalte og beskytte sine data.

Hva er merverdien av BISL

Hensikten med BISL rammeverket er å oppnå en enhetlig prosessmodell. Dette tillater administratorer å få en bedre forståelse av de viktigste prosessene og relasjonene mellom de ulike prosessene. På grunn av ensartethet og enhetlig terminologi er enkelt kommunisere med profesjonelle leverandører. Samarbeidet mellom ledere av virksomheten og IKT vil bli forenklet. Det ultimate målet er å redusere kostnadene så mye som mulig, og for å støtte sluttbruker så godt som mulig i den ønskede informasjonen. Organisasjonen må også bedre forutse endringer i organisasjonen.

Prosesser i BISL rammeverket

BISL har en prosessmodell som er delbart i tre nivåer, nemlig: guiding, regi og utfører. I disse nivåene er det syv klynger. Disse klyngene er igjen delt inn i en rekke prosesser per klynge.
Nivå: guiding
Strategisk nivå er det høyeste nivået. Her er ansvaret til beslutningstakere i selskapet. De bestemmer hvordan informasjonen vil se ut på lang sikt, og hvordan det bør organiseres. Her de viktigste linjene trekkes til videreutvikles på et lavere nivå.
Nivå styring
I dette nivået er det fire ulike prosesser kan skilles, nemlig: kontrakt, planlegging og kontroll, etterspørsel ledelse og økonomistyring. På dette nivået følger ytterligere utdyping av beslutninger på strategisk nivå. Ledelsesnivå er i kort tid, penger og kvalitet avtaler. Innenfor hver av prosessene er gjennomført tre aktiviteter, nemlig: planlegging, overvåking og evaluering.
Nivå Førstekonsulent
Innen BISL mest oppmerksomhet er betalt til dette nivået. Dette nivået har to forskjellige klynger og to sammenkoblede prosesser. Klyngene er brukeradministrasjon og administrasjonsfunksjoner. De to sammenkoblede prosesser er endringsledelse og overgang. Planer og visjoner fra de to øverste nivåene er her videreutviklet og implementert. I dette nivå, vil det være, blant annet, for å gi den daglige levering av informasjon til brukere, og overvåking av nøyaktigheten av informasjonen i systemene.

Hvem bruker BISL?

BISL er en global standard for informasjonshåndtering. Standarden forvaltes av en stiftelse, nemlig ASLBiSL Foundation, og er tilgjengelig for alle. Systemet brukes hovedsakelig av systemadministratorer, informasjon ledere og systemeiere. I 1998 ble grunnlaget lagt for dagens BISL. I det siste har systemet hatt flere navn, som inkluderer ?? modell for funksjonell ledelse ?? FBM ?? og ??.
For mer informasjon om BISL kan du besøke nettsiden til stiftelsen ASLBiSL Foundation.
(0)
(0)

Kommentarer - 0

Ingen kommentarer

Legg en kommentar

smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile
Tegn igjen: 3000
captcha