ESM betyr European Stability Mechanism

Etter krisefond ble opprettet i 2010 ble det raskt klart at mer penger er nødvendig for å gjenopprette tilliten i finansmarkedene. Også som mål å hindre spekulasjon. Den første nødsituasjon fondet var midlertidig, men nå er det troen på at en permanent krisefond bør komme som har mange flere muligheter til å spare svake eurolandene.

Kort gjennomgang av krisefondet

Etter utbruddet av bankkrisen og gjeldskrisen i flere europeiske land medlemsstatene i EU ble møtt med den vanskelige oppgaven med å finne en løsning slik at bankene ikke ville falle for den konkursrammede land som Hellas og Portugal måtte forhindres. Det ble derfor besluttet i 2010 å sette opp en midlertidig krisefond. Dette fondet ville bli betalt en total på 750 milliarder i kapital fra eurolandene, EU-kommisjonen og IMF. Tyskland ble avsatt 190 milliarder euro, Nederland 40 milliarder euro og IMF bidro 250 milliarder euro. 6. oktober 2011 var gitt tillatelse av det andre kammeret i Nederland for en garantiordning på 98 milliarder kroner. Under rigging av den midlertidige redningsfondet, visste regjeringen at en permanent løsning bør komme fordi det er flere land befant seg i økonomiske vanskeligheter. Det er antatt å ha funnet løsningen i ESM. For å virkeliggjøre etablering av ESM europeiske avtaler bør endres. De ønsker å erstatte den midlertidige EFSF, ESM.

 Hva gjør ESM

ESM betyr European Stability Mechanism. Det er en permanent krisefond for eurosonen, der landene kan bruke som de risikere å bli marginalisert i økonomisk nød. Bistand fra fondet kan omfatte:
  • Et land kan låne penger fra ESM
  • Statsobligasjoner i et land kan bli kjøpt av ESM
  • Bankene kan recapitalized. Dette er bare mulig gjennom prosedyren at landet kommer med forespørselen.
  • ESM vil bli utstyrt med grunnkapital.

Det totale beløpet som skal betales inn i ESM utgjorde til 1000 milliarder kroner. Nederland garantier beløper seg til 40 milliarder euro. Det bør bemerkes enn 4,6 milliarder euro skal betales direkte mens Nederland garanterer 35,5 milliarder. Konvensjonen vil måtte tre i kraft i juli 2012.

 Hvorfor er det nødvendig ESM

Siden problemene i Hellas er kjent viser at budsjettdisiplin i mange land var uforpliktende. Det har i Europa har en felles valuta, men det var ikke nok politisk enhet. Det er nå begynt å bedre kontroll fra Europa på budsjettet, men dette er fortsatt utilstrekkelig. Finansmarkedene har mistet tillit i Europa. Ankomsten av det midlertidige redningsfondet viste seg for de svake landene fortsatt mulig å møte til en rimelig penge sine forpliktelser. Var dette nødsituasjon fondet er ikke så har alle eurosonelandene allerede er blitt møtt med en kollaps av de svake land, og dette har alvorlige konsekvenser for alle medlemsstatene. For å unngå at land drar hverandre inn i økonomiske problemer er et permanent krisefond opprettet.

 Størrelse på ESM

Jo sterkere ESM vil være mindre sjanse for at landene bør gjøre bruk av fondet. For investorer vissheten om at de vil få pengene sine tilbake større i en sterk ESM. Dette vil føre til statsrenter vil være relativt lavere. Det er for de finansielle markedene er mye mindre nyttig å spekulere mot eurolandene som er begrunnelsen. I mai 2012 viser til 1 000 milliarder euro i ESM men økonomer frykter at dette beløpet vil være helt utilstrekkelig for å garantere gjelden til land som Spania og Italië.Er har også blitt snakket om mengder 1500000000000 og oppover. Den 22. mai 2012 melding kom ut at Spania kan EUR 76 Anmeldelse milliarder i ny kapital trenger. Dette beregnes ved Institute of Finance.

 Ulemper av ESM

ESM er en mellomstatlig traktat som er et felles ansvar for eurosonen landene, og ikke EU. Dette kan ha effekt av;
  • ESM kan reduseres fordi enkelte land kan forpurre innsatsen til fondet.
  • Kontroll av Europaparlamentet kan ikke antyde
  • Avgjørelsen hviler med finansministrene i eurolandene

Finansministrene er styrt av deres eget parlament. Å bestemme at en euro landet er finansielt støttet hver euro land må være enige i prinsippet. Men som EU-kommisjonen og Den europeiske sentralbanken bestemmer at eurosonen er i fare enn i dag 85% av stemmene er tilstrekkelig. Nederland er bare en stemme vekt på 5,7% og kan aldri stoppe et lån.

 Situasjonen i Nederland

I Nederland kabinettet resignert til 12. september. Derfor finner noen partier, f.eks. Den kristne Union som bør avgjøres kun hjelp når alle sytten medlemsland er enstemmige i sin avgjørelse. Det faktisk gir bort penger som vi selv knapt holde kontroll. Likevel er det et flertall i det andre kammeret for ratifikasjon av traktaten for etableringen av ESM. Flere partier har stemt mot det som Frihetspartiet, SP, SGP og Dyrenes parti. Geert Wilders ønsker ikke stemt på avtalen på grunn av vaktmesteren regjeringen. Han ønsker å utsette til september 12 etter valget, og vil starte sak mot staten.

 Update 11 juli 2015

ESM har allerede i Spania 41 milliarder euro til nødhjelp. Kypros fikk også 6 milliarder.
Hellas har mottatt penger fra det midlertidige redningsfondet som eksisterte før ESM ble satt. Hellas fikk 141000000000 fra EFSF.
Nederland er i 2015 for 35 milliarder euro i garantier ESM.
(0)
(0)

Kommentarer - 2

  2   2

27 desember 2011, oppdatert 19. januar skrev 2 012 ministeren De Jager 29. november 2011 brev til underhuset som svar på spørsmål om ESM. Selv når parlamentarikere ble åpenbart reist spørsmål om ESM traktat 11. juli 2011 var undertegnet av sytten finansministrene i eurolandene. Hunter er i sitt svar til å omfatte organiseringen av styret i ESM og på immunitet. Denne artikkelen tar over deler av hans brev og datert av meg kommentarer voorzien.Brief Statsråden til huset. 29 november 2011planning og nasjonal ratificatieIn brevet har jeg rapportert til huset på planleggingen av beslutnings europeiske gjeldskrisen som signerte tidligst planlagt seg til 29 november 2011. Det har blitt klart at på grunn av utviklingen i flere euroland, denne dato ikke lenger anses gjennomførbart. Forventet undertegning av ministrene for finans bare gjøres etter november. Etter signering må godkjennes av de nasjonale parlamentene og deretter ratifisert på en Eurogroup møtet vil pluss ESM traktat i de forskjellige medlemsstatene. Den tillegg vil også være et nytt avsnitt skal sendes til artikkel 136 i traktaten om funksjonen av EU for godkjenning. Den nye ledd i artikkel 136 gir sikkerhet for at traktaten om funksjonen av EU utelukker ikke etableringen av ESM av de landene som har euroen som valuta. Dette betyr at ESM traktat og denne avtalen endringen vil være i fellesskap tilbys med forklarende notater til statsråd og deretter til USA Generaal.Onbegrijpelijk som Ministeren gjentatte ganger undertegnet av sytten finansministrene i eurolandene 11 juli 2011 nevner ikke. Også her gjør ikke igjen. Traktaten ble undertegnet av EU-parlamentet 25. mars 2011 og deretter i juli av de sytten ministrene. Avtalen som vil bli presentert er ikke en ny traktat for Stortinget, men det var det som tidligere antatt, med noen tilføyelser og endringer. På disse tilleggene og endringene du vil sannsynligvis også bak kulissene konsultasjoner. Omtale av artikkel 136, som jeg skrev tidligere, viser at dette er en vanskelig sak, fordi det dreier seg om en endring i EU-traktaten, forfremmet til den europeiske grunnloven. Om denne endringen alle 27 EU-landene er enige om, og ikke bare 17 eurolanden.Foto Europaparlamentet i Strasbourg Brev fra statsråden De Jager i Representantenes hus. 29 november 2011: De privilegier og den immunitet som ESM og for de som jobber for det er i tråd med praksis i internasjonale organisasjoner, hvor demokratisk kontroll sikres. Alle internasjonale organisasjoner og de som jobber for det, gis privilegier og immunitet til en viss grad for å muliggjøre sin uavhengige fungerer. Dette gjøres til den internasjonale organisasjonen, i dette tilfellet ESM, slik at selvstendig å utføre sine oppgaver og for å eliminere sine stater ved utilbørlig måte press på organisasjonen og dens personeel.Verdragstekst: 3. ESM, dets eiendom, fond og eiendeler, uansett hvor de befinner seg, og ved enhver som holdes, skal være immune mot retts unntatt i den grad at ESM fraskriver seg uttrykkelig immunitet for hensikten med en prosedyre eller en kontrakt i henhold til bestemmelsene herunder dokumentasjon av financieringsinstrumenten.Dus ESM kan avgjøre om det fraskriver immunitet fra rettsforhandlingene. Ser du det for deg, en institusjon som bryter loven kan beslutte å melden.4 seg i retten. Eiendommen, midler og eiendeler i ESM, hvor de befinner seg, og ved enhver som holdes, skal være immune fra søk, rekvisisjon, konfiskasjon, ekspropriasjon eller noen annen form for beslag i henhold til et mål for administrative, juridiske, administrative eller lovgivende aard.Zijn denne vidtrekkende sikkerhetstiltak som er vanlige for en internasjonal organisasjon til å utføre sine oppgaver uavhengig? Så disse organisasjonene er uegnet til å fungere i et demokratisk bestel.5. Arkivene til ESM og alle dokumenter til ESM eller holdt av det skal, hans onschendbaar.Dus det kan være noe krav for kontroll som er pålagt av EU-domstolen i arkivene og alle dokumentene? Denne retten går langt utover evnen functioneren.6 uavhengig. Begrunnelse av ESM er onschendbaar.Dit ligner Vatikanstaten, City of London og banken BIS i Basel og et klart signal om at dette er en stat i staat.7. Hver ESM-medlem og hver stat som har anerkjent den rettslige status og privilegier og immunitet av ESM, representerer de offisielle meddelelser ESM, samme behandling som de offisielle meddelelser en ESM medlem genieten.Een bonus for dem som kan forklare implikasjon. Det er absolutt et fint stykke kryptiske formulering.8. I den grad det er nødvendig for utførelsen av arbeidsoppgavene angitt i denne avtalen, skal alle eiendom, fond og eiendeler i ESM være fritatt for restriksjoner, reguleringer, kontroller og moratorier av enhver art ook.Dit som bestemmes av ESM selv. En bekreftelse på fravær av genuint demokratisk gehalte.Artikel 30 immunitet people1. I interesse av ESM vil nyte leder av Board of Governors, guvernører, nestleder guvernører, direktører, varamedlemmer og direktør og andre ansatte immunitet fra rettsforfølgelse for hva de har gjort i sine offisielle kapasitet og skal nyte ukrenkelighet sine offisielle papirer betreft.Dus og dokumenter, som er senere funnet ut at noen ledelse og ansatte i ESM har gjort eller skrevet er ikke akseptabelt, så er det ingen dommer som kan ringe dem for å ta høyde for dette. Dette gir plass til å delta i aktiviteter som avviker fra formålet med ESM, uten gitt varsel til worden.Het målet om ESM er å mobilisere støtte og gi økonomisk bistand, under strenge vilkår for den økonomiske politikken, fordelen av ESM medlemmer som opplever eller truet av alvorlige finansieringsproblemer, hvis uunnværlig for ikke å gi den finansielle stabiliteten i eurosonen som helhet til å waarborgen.Dus lån til europeiske banker i nød! 9. ESM er fritatt fra ethvert krav om å være autorisert eller lisensiert som kredittforetak, investeringstjenester leverandør eller annen lovgivning en ESM medlem akkreditert, autorisert eller regulert entiteitDit tilbakeviser den såkalte subsidie ​​av Angela Merkel som Ingen ESM banklisens krijgt.6. ESM vil gi økonomisk støtte til å jobbe veldig tett med Det internasjonale pengefondet. Under alle omstendigheter vil søke aktiv deltakelse av IMF, både teknisk og økonomisk niveau.8. 20. juni 2011 representanter for regjeringene i medlemsstatene i Den europeiske union, avtalepartene godkjent EU-kommisjonen og Den europeiske sentralbanken for å be om å bli vervullen.Uit oppgaver identifisert i denne Avtalen disse to foreløpige observasjoner viser den sentrale rollen ECB og IMF i ESM vil spelen.Brief Statsråden i Representantenes hus. 29 november 2011.Hoe kan da bli tatt til å forhøye aksjekapitalen i ESM? Beslutnings innenfor ESM er utformet slik at medlemsstatene ikke kan bindes mot sin vilje garantert til viktige beslutninger og demokratisk kontroll. Etter ikrafttredelsen av ESM-traktaten, kan aksjekapitalen i ESM justeres ved et vedtak i forstanderskapet. Board of Governors består av finansministrene i ESM medlemmer. Som med alle store avgjørelser er også beslutningen om å tilpasse ESM hovedstaden gjort på grunnlag av gjensidig avtale. Dette betyr at en beslutning er tatt enstemmig av guvernørene som deltar i avstemningen, med ett avhold kan ikke blokkere vedtaket. Medlemsstatene i en slik beslutningsprosess er derfor et de facto veto. Denne avstemningsprosedyren vil gjelde for alle viktige beslutninger innenfor ESM, som for eksempel å gi økonomisk støtte, i form at denne bistanden, utlånsvolumet av ESM og eventuelle endringer i instrumenter av ESM. Videre vil jeg, som jeg har rapportert i tidligere møter og brev til House of viktige beslutninger tatt blir gjennomført i sammenheng med ESM alltid konsultere med andre Kamer.Minister Hunter snakker om en de facto veto. I traktaten, ordet veto ikke nevnt. Hva menes med faktum bør gjenspeiles i traktaten: 1. ESM vil ha en Board of Governors og et styre og en direktør og andre engasjerte medarbeidere nødvendig geoordeeld.2. Vedtak av forstanderskapet og styret skal treffes ved enighet kvalifisert flertall eller simpelt flertall som er spesifisert i denne avtalen. For alle beslutninger må være til stede beslutningsdyktig av to tredjedeler av de stemmeberettigede medlemmer som representerer minst to tredeler av stemmene vertegenwoordigen.Dus 66, 7% av stemmerettigheter volstaat3. Det gjøres et vedtak ved gjensidig avtale krever enstemmighet blant de medlemmer som deltar i avstemningen. Avholdende skal ikke hindre noen beslutning er gjensidig avtale aangenomen.Dus et ubegrenset antall stemmerettigheter kan avstå fra stemming.4. Vedtakelsen av beslutninger med kvalifisert flertall, er 80% av de avgitte stemmer vereist.Dus 54% av stemmerettighetene tilstrekkelig til enstemmige beslutninger og være her som avsto fra å stemme samlet enda mindre enn 50%. Tyskland har 27, 1% av de stemmeberettigede aksjene og Italia 17, 1%. Med litt støtte fra Tyskland og Italia avholdende kan derfor ?? service ?? del. De svake eurolandene har akkumulert 36, 7% av stemmene. Hvis Frankrike er lagt til disse landene, så det går til 57, 1% av stemmene. Fra disse refleksjonene bildet og erfaring av splitt og hersk frem enn for en de facto veto. Nederland kan 5% av stemmerettighetene ingen forskjellige allianser skritt når det gjelder viktige avgjørelser og i praksis er helt avhengig av Duitsland.7. Hvis en ESM Medlem svikter noen del av betalingen beløpet som betales i forhold til de forpliktelser etter artikkel 8, 9 og 10 for å oppfylle sine forpliktelser i forbindelse med betalte aksjer eller uttak av kapital eller under henhold artikkel 14 eller 15 for å oppfylle sine forpliktelser i forbindelse med tilbakebetaling av økonomisk bistand, ESM Medlem bekymret, så lenge en slik svikt fortsetter, ikke ha rett til å utøve stemmeretten. Stemme terskler tilsvar herberekend.Dus som Italia eller Spania for å møte sine forpliktelser ville oppfylle posisjonen til Tyskland i ESM vil bli enda sterkere enn det allerede is.Brief Statsråden i Representantenes hus. 29 november 2011: Den beslutninger innenfor ESM er utformet slik at medlemsstatene ikke mot sin vilje kunne være bundet garantert til viktige beslutninger og demokratisk kontroll. Etter ikrafttredelsen av ESM-traktaten, kan aksjekapitalen i ESM justeres ved et vedtak i forstanderskapet. Board of Governors består av finansministrene i ESM medlemmer. Som med alle store avgjørelser er også beslutningen om å tilpasse ESM hovedstaden gjort på grunnlag av gjensidig avtale. Dette betyr at en beslutning er tatt enstemmig av guvernørene som deltar i avstemningen, med ett avhold kan ikke blokkere vedtaket. Medlemsstatene i en slik beslutningsprosess er derfor et de facto veto. Denne avstemningsprosedyren vil gjelde for alle viktige beslutninger innenfor ESM, som for eksempel å gi økonomisk støtte, i form at denne bistanden, utlånsvolumet av ESM og eventuelle endringer i instrumenter av ESM. Videre vil jeg, som jeg nevnte i tidligere diskusjoner og bokstaver har blitt rapportert til huset, for viktige beslutninger som tas i rammen av ESM alltid konsultere med Second Kamer.Verdragstekst på Board of Governors: 1. Hver ESM medlemsstat skal utpeke en guvernør og viseguvernør. Disse avtalene er oppsigelig til enhver tid. Guvernøren er medlem av regjeringen i at ESM medlems og er ansvarlig for økonomi. Viseguvernøren skal ha full kraft til å handle på vegne av Sysselmannen når det ikke er til stede is.3. Medlem av Europakommisjonen ansvarlig for økonomiske og monetære saker og presidenten i den europeiske sentralbanken og presidenten i Eurogroup, til å delta i møter i forstanderskapet som waarnemers.5. Andre personer, herunder representanter for institusjoner eller organisasjoner som IMF, kan bli invitert av forstanderskapet, på ad hoc-basis til å delta på møtene som waarnemers.Verdragstekst på styret: 1. Hver Sysselmannen skal oppnevne en administrator og ett varamedlem administrator og dermed gjøre et valg blant personer som er svært kompetente i økonomiske og finansielle saker. Disse avtalene er oppsigelig til enhver tid. Alternativ Direktøren skal ha full makt til å handle på vegne av administrator når det ikke er til stede is.2. Medlem av Europakommisjonen ansvarlig for økonomiske og monetære saker og presidenten i den europeiske sentralbanken til hver observatør aanwijzen.3. Representanter for medlemsstater utenfor eurosonen, langs ESM delta på ad hoc basis i operasjoner for økonomisk bistand til et medlemsland i euroområdet, også som observatører invitert til møtene i styret når dette økonomisk bistand og oppfølging det er besproken.4. Andre personer, herunder representanter for institusjoner eller organisasjoner kan inviteres av forstanderskapet, på ad hoc-basis til å delta på møtene som waarnemers.5. Styret skal treffe beslutninger med kvalifisert flertall, med mindre annet er angitt i denne traktaten. Beslutninger som skal tas under delegert myndighet av forstanderskapet skal vedtas i samsvar med artikkel 5, avsnitt 6 og 7, satt riktig stemmingsregels.6. Med forbehold for de makter av Board of Governors nevnt i artikkel 5 krever Rådet Styret skal sørge for at ESM forvaltes i samsvar med denne konvensjon og med de organisatoriske reglene i ESM vedtatt av forstanderskapet . Styret tar avgjørelser som han har krav på i henhold til denne konvensjon, eller dannet ham gedelegeerd.Het Board av forstanderskapet av tre lag. Board of Governors består av finansministrene i ESM medlemsstatene. Styret i finans-juridiske og økonomiske spesialister og en direktør som Operations Manager er utplassert. Rådet er oppmerksom på ad hoc basis av ECB, EU-kommisjonen og IMF, styret fortløpende ved de tre institusjonene. I praksis styret, rådet av IMF, EU-kommisjonen og IMF mest innflytelsesrike organ innenfor ESM. Viktige beslutninger tatt av styret i guvernører nesten helt sikkert utarbeidet av styret i bewind.In traktaten teksten refererer til delegering av beslutningsprosesser av forstanderskapet til styret. Dette indikerer ikke under hvilke beslutningsprosesser er overlatt til styret. I utgangspunktet alt. I tillegg har finansministrene i ESM medlemsstater kommer og går. Så Board of Governors er mye mindre tydelig enn kontinuitet i styret. Og ?? svært viktig-innenfor styret har mye mer kompetanse tilgjengelig, hjulpet av IMF, ECB og europeiske Commissie.Als styret foreslår en beslutning om å forstanderskapet, av hensyn til målene i ESM anses nødvendig, deretter Board of Governors er ikke det partiet som kan geven.Op tilstrekkelig motvirke øyeblikket er ennå ikke klart hvilke produkter vil bli lagt til traktaten. Den Durchgriff riktig at tyskerne har i tankene, å gi ESM skal ha myndighet til å pålegge disiplin i pengebruken på ESM medlemsstatene vil nesten helt sikkert bli lagt til. Sannsynligvis målet vil også bli utvidet til å gi økonomisk støtte til europeiske banker fra ESM.En vil det trolig være å prøve å minimere muligheten for at vedtaket fra ESM i parlamentene i eurolandene vertraagd.Christine Lagarde, IMF hodet, men et skudd for baugen på den 25 desember 2011: Europa stuper verden inn i en dyp krise, Kina, USA, Brasil og Russland vil ta. som direktør Christine Lagarde i Det internasjonale pengefondet sa søndag i den franske avisen Journal du Dimanche.Lagarde kritisert treghet som Europa gjør reformer. ?? Den Vesten er nytt i resesjon, og som hemmer verden og -productie.Zijn finanskrisen har blitt en tillitskrise i statsgjeld, og nå har påvirket og motstandskraft i det finansielle systemet ??, sier hun. IMF toppen kvinne observere avtaler inngått på EU-toppmøtet 9. desember, utilstrekkelig detaljert å uskadeliggjøre uroen i finansmarkedene. Samtidig de kalte disse tiltakene også ytterligere komplisert ?? til ??. Europa må derfor ifølge henne snart snakke med én stemme og utvikle en tidsplan for lossen.en på gjelden problemet Jean-Claude Trichet, tidligere ECB president og nåværende byråd i BIS Bank 1) i FD 7. januar 2012: Det er min overbevisning at Europa i fremtiden vil ha en ny institusjonell struktur. Spørsmålet er hvordan det vil se ut. Er det for dristig å anta at en europeisk Finansdepartementet vil være en dag? Enhver fremtidig europeisk finansdepartementet skal belastes med overvåking av både finans- og konkurransepolitikk, og om nødvendig, de nevnte andre fase ?? ?? gjennomføring må kunne leggen.Bovendien det bør bære de vanlige utøvende ansvar når det gjelder tilsyn og regulering av Europas finanssektoren. Til slutt vil departementet representere eurosonen i internasjonale finans instellingen.De nylige hendelser har advocacy av denne tilnærmingen bare bekrachtigd.De europeiske ledere diskutere en endring i Lisboa-traktaten for å sterkere økonomisk styring på nivå med EU å komme, og innbyggerne i euro selv ha bedt om en bedre tilsyn med finans publikumssektorer1) ?? Vår styrke er at vi har ingen makt ??, BIS erklærte generalsekretær Peter Dittus. ?? Våre møter er vanligvis ikke fokusert på beslutningsprosesser. Det gjelder først og fremst utveksling av synspunkter. Disse meninger finne veien på en mer subtil måte, ved en prosess som kan sammenlignes med osmose ?? Og den 17. januar 2012: Standard & Poors mandag kredittvurdering av European Financial Stability Facility, akutt fond av eurosonen landene med et trinn senket til det nest høyeste nivå. Trinnet var forventet. Fredag, ni eurosonen land, inkludert AAA-land, Frankrike og Østerrike, allerede satt tilbake av rating ?? og 'passant'.Op og 1. juli EFSF må stige akselerert i European Stability Mechanism 500 milliarder euro, som eurolandene har allerede bestemt seg. ESM vil ikke garantier, men finansiert av egenkapital. En rekke land, må ESM fortsatt ?? ratifisere "En rekke land? Parlamentene i alle eurolandene fortsatt trenger å ratifisere traktaten, fordi etter å ha signert 11. juli 2011 Ytterligere fiksing og triksing med teksten. Mine damer og herrer politikere, vet du hva IMF og ECB spør: ratificeer traktaten, fordi du ikke ønsker å ha fallet av euro på samvittigheten? Så ikke være vanskelig, hvordan den endelige teksten vil også være! Oppropet mot ratifikasjon av ESM-traktaten av Representantenes hus kan trekkes enda!

  1   0

Takk for omfattende svar. Jeg vil lese den nøye og om nødvendig tilpasse artikkelen. Normaals takk, Celientje1

Legg en kommentar

smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile
Tegn igjen: 3000
captcha