Dypt inn i kjernen i atomet

Denne artikkelen handler om hva som skjer inne i kjernen av et atom. Hvor en atomkjerne består av? Hva er kvarker og gluoner? Og hva de alle spøkelser i kjernen av et atom? Les videre for å finne ut alt om det. Det er i alle fall rådet til å lese denne artikkelen i kronologisk rekkefølge som vanskelige betingelser er beskrevet kun ved første gangs bruk.

Innhold


  • Oppbygging av et atom
  • Klassifisering
  • Egenskaper av kjernen
  • Dypere inn i kjernen: Kvarker

Oppbygging av et atom


Et atom består av en kjerne og en elektronskyen. Kjernen av et atom er også referert til et nuklid. Nuklider er sammensatt av to typer partikler; positivt ladet protoner og uladede nøytroner. Rundt kjernen er en "sky" av elektroner som går i bane rundt kjernen.

Klassifisering

Atomer er klassifisert basert på sammensetningen av deres kjerne. Således definert, til hvilken elementet atomet representerer antall protoner i en atomkjerne. Videre er det tre grupper hvori nuklider er klassifisert;
Isotoper isotonen og isobarene
Nuklider med samme antall protoner, men et annet antall av nøytroner, er isotoper fra hverandre. Hvis nuklider imidlertid inneholde et forskjellig antall protoner, men et likt antall nøytroner, er de såkalte isotonen fra hverandre. Endelig er det isobarene, er disse nuklider som inneholder det samme antall nukleoner. Det totale antall nøytroner og protoner i et nuklid, er referert til som massen antall nukliden. Et eksempel på anvendelse av disse konseptene;
Eksempler
Deuterium og tritium er isotoper av hverandre; de begge har en kjerne med bare ett proton. En helium-3 kjerne består av to protoner og en nøytron. Dette gjør at helium-3 i et isotonisk deuterium. I tillegg er helium-3 også isobar med tritium fordi nuklidene inneholder samme antall nukleoner.

Egenskaper av kjernen


Kjerne Jet
I motsetning til hva mange bilder av atomer antyder, er kjernen i atomet ikke en enkel og solid vulst. I sentrum av en nuklide er for eksempel flere nukleoner enn i utkanten. Radius av kjernen av et atom er derfor ellers definert som radien til et fast sfære. Man har for radius i en nuklide valgt -også kjent genoemd- kjernen radius, følgende definisjon; kjernen radius er avstanden fra midtpunktet til hvilken materialtettheten er redusert til halvparten.
Forholdet mellom kjerneradius og antallet nukleoner
Nuklider med en større masse tall har en større kjerne radius enn nuklider med færre nukleoner. Det er funnet at størrelsen av kjernen radius R er tilnærmet proporsjonal med kubikkroten av massen antall A av kjernen; R ≈ A⅓ × r0, der r0 er en konstant. Dette er imidlertid ikke en eksakt forbindelse, men er omtrent den samme med de målte verdier.
Volumet av en nuklide
Hvis man vet kjernen radius av en nuklide, kan volumet også bli funnet fra denne kjernen. Volumet av en kule er avhengig av strålen og er gitt ved: V = 1⅓ × π × r3. Hvis r i denne ligning erstattes med den tidligere nevnte definisjon av kjernen jet, oppstår: V = 1⅓ x π x π x 3 = 1⅓ x A x R03. Dette viser at volumet av en nuklide til omtrentlig ring er proporsjonal med massetall. Konklusjonen som følger er at atomkjerner alle har tilnærmet samme tetthet.

Dypere inn i kjernen: Kvarker


Kvarker
Nuklidene av atomer består av protoner og nøytroner. Men hva er disse partiklene, likevel? De består av enda mindre partikler? Svaret er ja; protoner og nøytroner består av såkalte kvarker og gluoner. Nukleoner består av to typer kvarker; opp kvarker og ned kvarker. Disse to artene har en elektrisk ladning på henholdsvis + ⅔ og -⅓. Et proton inneholder ett ned og to opp-kvark, og så har en kostnad på 1. Et nøytron har en opp og to ned kvarker, og så nøytralt ladet.
Color Charge
Kvarker har ved siden av en elektrisk ladning, også kalt fargeladning. En kvark kan ha seks forskjellige farge kostnader; rød, grønn, blå, anti rød, grønn og anti-anti-blå. I tillegg bør de tre kvarker i et nukleon i fellesskap holde en nøytral farge kostnad. Dette kan gjøres på to måter; rødt, grønt og blått er nøytral til hverandre, og anti rød, grønn og anti-anti-blå.
Gluoner
Kvarker holde sammen gjennom kontinuerlig utveksling av gluoner. En gluon slippes ut av en kvark har to farge kostnader. Som en grønn kvark eksempel avgir en grønn-blå anti gluon, slår kvark blå. Dette går som følger: emitting grønn, "pris" som det var grønt, noe som gjør kesam mister sin farge. Imidlertid overføring av det anti-blå farge, levert verdien blå.
Ovenfor er et eksempel på en transaksjon mellom to gluon-kvark i et nukleon. Den røde kvark avgir en rød-grønn anti-gluon ut. Dette fører til den røde kvark grønn. Så den grønne kvark gluon motta dette. Dette gjør den røde kesam og forblir de tre kvarker sammen fargeløs.
(0)
(0)
Forrige artikkel Om lipsmackers

Kommentarer - 4

  2   2

De vil bli gezg at et atom er den minste del, men et atom er igjen bygget opp av nøytroner og elektroner slik at det er et atom ennå ikke minst?

  1   2

Kjære hva en vakker klar forklaring, og hva som er interessant. men ?? Nå hvor passer det higs partikkelen, eller Gud partikkel som ble oppdaget kvarker i denne historien?

  1   0

Utrolig at atomet nesten total tomhet i kjernen består idem dito.Die igjen er bygget opp av partikler med i hovedsak ingen masse, som i sin tur består av partikler med nesten ingen masse, som er så små at det er en form av lysbølger, og også ganske mirakuløse, kom fra ingensteds, en triljardste eksistensen av ett sekund og igjen verdwijnen.Dus faktisk vår virkelighet fra illusjon opgeboouwd

  2   2

Et atom er faktisk ikke den minste partikkel, selv om det var tenkt som pleide å være. Grekerne noen gang har tenkt at det må finnes en minste partikkel og kalte det atomos. Når atomet ble oppdaget, ble det antatt at atomene var de minste partiklene, og ikke bestå av enda mindre partikler. Det er derfor de fikk navnet "atomer". I ettertid dette viste seg å være feil, men navnet fast. På dette tidspunktet vet vi at: atomene består av nukleoner og nukleoner av kvarker, som holdes sammen av gluoner. Så langt ser det ut som kvarker ikke består av enda mindre partikler, men det kan muligens være endring i fremtiden.

Legg en kommentar

smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile
Tegn igjen: 3000
captcha