Balance Score Card modell

Modellen ble utviklet av Robert Kaplan og David Norton i 1992 på grunn av kritikk fra næringslivet på de begrensede systemer for økonomisk kontroll. Det frem ble også en økende bevissthet om at samfunnet er blitt så komplisert at man ikke lenger kan se på det fra et strengt økonomisk perspektiv selskapet. BSC-modellen legger til tre essensielle for å tillate mn kunder, interne forretningsprosesser og læring og vekstmuligheter i selskapet.

Balance Score Card

Denne modellen er nyskapende fordi det ikke er et måleinstrument for prosesskontroll, men en kommunikasjons- og informasjonsverktøy for hele selskapet. I lys av de ulike perspektivene de sier, til en visning av levedyktigheten av organisasjonen og evnen oppfyller kravene til kundene. Når dette er kartlagt, kan du jobbe målrettet mot en bedre kvalitet sluttresultat. Dermed er Balanced Scorecard et samspill mellom ansatte og ledelse. I tillegg til sin funksjon som et kommunikasjonsverktøy, er det også en kontroll og selvevalueringsverktøy.
Det er alltid basert på organisasjonens strategi og er alltid testet mot fire perspektiver som må balanseres. Resultatene er målt i kritiske suksessfaktorer. Dette er et aspekt av politikk at organisasjonen er viktig, og som ble avledet fra visjon av selskapet. Så ?? s kritisk suksessfaktor er målt på grunnlag av resultatindikatorer.

1. Visjon og strategi

God politikk starter med en justert visjon som er klart for alle i organisasjonen, og innebærer at alle ansatte deltar aktivt i den praktiske gjennomføringen av strategien. Dette er ikke statisk, men kan stadig forbedres slik som fjerner all usikkerhet for de ansatte.

2. Den økonomiske perspektivet

Når pengene brukes som en enhet, er det mulig å foreta vurderinger om verdien av deres innsats. Men økonomiske tiltak alene er ikke tilstrekkelig til å måle om selskapet er på rett spor. Hvorvidt eller ikke justere retningen av organisasjonen er også avhengig av de andre tre perspektiver. Penger, derimot, er en perfekt indikasjon til aksjonærene så langt som det er den som de investerer og de ønsker å se en retur.

3. kundeperspektiv

Kunden er den som må være fornøyd med produktene som det er ingen kunder ville være tale om et selskap. Så det er veldig viktig å måle i hvilken grad selskapet er i samsvar med de kvalitetsstandarder og forbrukernes forventninger. Disse forventningene er delvis bestemmes av markedet, og dette er noe selskapet har kontroll over. Organisasjonen kan prøve ut hva disse forventningene er og arbeider på grunnlag av sine funn for å binde kunden til seg selv.
Perspektivet av intern virksomhet
Svare på riktig måte til de forventningene kunden krever at tilstrekkelig under kontroll de interne prosessene i selskapet. Spesielt er det en perfekt balanse mellom de nødvendige ansatte, ressurser og metoder som lar kommunikasjon gjennom de riktige kanalene når de rette menneskene.

4. læring og vekst perspektiv

Det er viktig at et selskap er i stand til å reagere i tide til endringene i det indre marked. Hvis en organisasjon ikke tillater her er i stand til, er hun drevet ut på kort tid og er dermed kortvarig.
(0)
(0)

Kommentarer - 0

Ingen kommentarer

Legg en kommentar

smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile
Tegn igjen: 3000
captcha